Stwierdzenia nabycia spadku w drodze postępowania sądowego

Spadkobiercy nie mają wynikającego z przepisów prawa obowiązku uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku czy też sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, jednakże dopełnienie czynności formalnych po śmierci spadkodawcy niekiedy jest konieczne. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy spadkodawca pozostawił po sobie spadek w skład którego wchodzą aktywa, chociażby w postaci nieruchomości....

Call Now Button