Zachowek – komu się należy?

Instytucja zachowku, uregulowana w Kodeksie cywilnym, ma na celu ochronę interesów majątkowych osób najbliższych dla spadkodawcy przed krzywdzącym je rozporządzeniem przez niego majątkiem na wypadek śmierci. Zachowek stanowi wierzytelność osoby uprawnionej, której treścią jest roszczenie o zapłatę określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej ułamkowej części udziału, który przysługiwałby jej w razie dziedziczenia...

Call Now Button