Przedawnienie roszczeń o zachowek

Roszczenia związane  z zachowkiem, jako mające charakter majątkowy, podlegają przedawnieniu. Przedawnienie oznacza, że po upływie wskazanych w ustawie terminów osoba przeciwko której wystąpimy z roszczeniem zapłaty kwoty przypadającej z tytułu zachowku, ma możliwość uchylenia się od zaspokojenia tego roszczenia. Gdy spadkodawca sporządził testament, roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się...

Call Now Button