Testament – podstawowe informacje

Testament jest co do zasady dokumentem w którym spadkodawca rozrządza swoim własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament zawiera ostatnią wolę spadkodawcy. Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem wyłącznie jednego spadkodawcy. Testament może sporządzić i odwołać wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Spadkodawcy może w każdym czasie odwołać zarówno cały testament jak...

Call Now Button