Testamenty zwykłe

Ustawa Kodeks cywilny przewiduje dwie formy testamentów - zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe, jak wskazuje sama nazwa, mogą zostać sporządzone w każdym czasie i wyznaczają porządek dziedziczenia, pod warunkiem, że nie zostaną odwołane. W przypadku testamentów szczególnych możność ich sporządzenia jest uzależniona od zaistnienia szczególnych okoliczności. Przedmiotowy wpis zostanie poświęcony testamentom zwykłym. Wśród...

Call Now Button