Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia została uregulowana w art. 1048 Kodeksu cywilnego i stanowi jedyny wyjątek od ustanowionego w art. 1047 Kodeksu cywilnego zakazu zawierania umów o spadek po osobie żyjącej.  Jest to umowa na podstawie której potencjalny spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy. Zaznaczyć należy, że zrzec się dziedziczenia...

Call Now Button