Umowa zbycia spadku lub udziału w spadku

Kolejnymi umowami dotyczącymi spadku są: 1) umowa zbycia spadku 2) umowa zbycia udziału w spadku. Zgodnie z przepisem art. 1051 k.c. spadkobierca może zbyć w całości lub części spadek lub udział w spadku, a więc pewną masę majątkową. Wskazany przepis nie precyzuje rodzaju czynności prawnej stanowiącej podstawę rozporządzenia co oznacza, że spadkobierca możliwość wyboru rodzaju czynności,...

Call Now Button