Wydziedziczenie – informacje ogólne

Przepis art. 1008 Kodeksu Cywilnego przewiduje instytucję wydziedziczenia.Wydziedziczenie polega na tym, że spadkodawca - w razie ziszczenia się określonych przesłanek (przyczyn wydziedziczenia) - może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku.Spadkodawca podejmując decyzję o wydziedziczeniu osoby uprawnionej do zachowku, musi wskazać w nim przyczynę wydziedziczenia, jednakże będzie ono skuteczne tylko wtedy,...

Call Now Button