Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

Spadkobiercy, którzy uzyskali sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia muszą pamiętać o załatwieniu w urzędzie skarbowym formalności związanych z rozliczeniem podatku od spadku. Ustawa o podatku od spadków i darowizn pozwala na to w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. Tożsamy termin obowiązuje...

Call Now Button