Odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko

Odrzucając spadek, co do zasady jako spadkobiercy ustawowi, musimy pamiętać o tym, że "przechodzi" on na nasze dzieci. Jeśli w skład masy spadkowej wchodzą wyłącznie długi, lub wartość aktywów jest mniejsza od pasywów najlepszy rozwiązaniem jest odrzucenie spadku, jednakże jeśli nasze dzieci są jeszcze małoletnie musimy zrobić to w ich...

Call Now Button