Rozwód a brak zgody współmałżonka

Rozwód. Dla wielu osób oznacza koniec małżeństwa. Warto jednak pamiętać, że wniesienie pozwu o rozwód stanowi wyłącznie rozpoczęcie procedury zmierzającej do rozwiązania małżeństwa, bynajmniej ze strony osoby wnoszącej pozew rozwodowy. Zdarzają się jednak sytuacje gdy współmałżonek nie wyraża zgody na rozwód – formalnie rzecz ujmując – wnosi o oddalenie powództwa...

Call Now Button