Alimenty na dziecko – od czego zależy ich wysokość?

Niniejszy wpis zostanie poświęcony kwestii alimentów należnych na małoletnie dziecko.  Wysokość świadczenia alimentacyjnego zależy od dwóch  przesłanek: 1. Usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, w tym przypadku – dziecka, 2. Możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.). Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego Wbrew krążącym teoriom, nie ma ustalonej odgórnie kwoty alimentów,...

Call Now Button