Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa do Sądu osoba, w której przekonaniu pomiędzy nią a współmałżonkiem nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.W treści pozwu należy podać następujące informacje:1) oznaczenie sądu, do którego jest kierowany pozew;2) imiona i nazwiska stron;3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresy stron;4) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności...

Pozew o rozwód – jakie dokumenty należy złożyć do sądu?

Wnosząc do sądu sprawę o rozwód należy - poza samym pozwem o rozwód – złożyć wraz znim następujące dokumenty: Odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał),Odpisy skrócone aktu urodzenia małoletnich dzieci (oryginał).Potwierdzenie uiszczenia stałej opłaty sądowej w kwocie 600 złotych *jeśli nie jesteś w stanie uiścić tych kosztów wskazanych w pkt. 3...

Call Now Button