Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa do Sądu osoba, w której przekonaniu pomiędzy nią a współmałżonkiem nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.W treści pozwu należy podać następujące informacje:1) oznaczenie sądu, do którego jest kierowany pozew;2) imiona i nazwiska stron;3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresy stron;4) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności...

Pozew o rozwód – jakie dokumenty należy złożyć do sądu?

Wnosząc do sądu sprawę o rozwód należy - poza samym pozwem o rozwód – złożyć wraz znim następujące dokumenty: Odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał),Odpisy skrócone aktu urodzenia małoletnich dzieci (oryginał).Potwierdzenie uiszczenia stałej opłaty sądowej w kwocie 600 złotych *jeśli nie jesteś w stanie uiścić tych kosztów wskazanych w pkt. 3...

Alimenty na dziecko – od czego zależy ich wysokość?

Niniejszy wpis zostanie poświęcony kwestii alimentów należnych na małoletnie dziecko.  Wysokość świadczenia alimentacyjnego zależy od dwóch  przesłanek: 1. Usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, w tym przypadku – dziecka, 2. Możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.). Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego Wbrew krążącym teoriom, nie ma ustalonej odgórnie kwoty alimentów,...

Rozwód a brak zgody współmałżonka

Rozwód. Dla wielu osób oznacza koniec małżeństwa. Warto jednak pamiętać, że wniesienie pozwu o rozwód stanowi wyłącznie rozpoczęcie procedury zmierzającej do rozwiązania małżeństwa, bynajmniej ze strony osoby wnoszącej pozew rozwodowy. Zdarzają się jednak sytuacje gdy współmałżonek nie wyraża zgody na rozwód – formalnie rzecz ujmując – wnosi o oddalenie powództwa...

Sprawa o rozwód a środki na utrzymanie

Podejmując decyzję o rozwodzie wiele kobiet boi się o swoją przyszłość. Rzecz jednak w tym, że nie chodzi wyłącznie o wynik procesu rozwodowego ale także o to, w jaki sposób ich życie będzie wyglądać w trakcie batalii sądowej. Mowa o „batalii” ponieważ w przypadku zgodnego rozwiązania małżeństwa, a zatem gdy...

Call Now Button