Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

Spadkobiercy, którzy uzyskali sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia muszą pamiętać o załatwieniu w urzędzie skarbowym formalności związanych z rozliczeniem podatku od spadku. Ustawa o podatku od spadków i darowizn pozwala na to w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. Tożsamy termin obowiązuje...

Jak sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy możemy złożyć w każdym czasie. Należy jednak pamiętać o terminie 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku – termin ten jest liczony od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku. Jeśli składamy wniosek przed upływem...

Stwierdzenia nabycia spadku w drodze postępowania sądowego

Spadkobiercy nie mają wynikającego z przepisów prawa obowiązku uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku czy też sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, jednakże dopełnienie czynności formalnych po śmierci spadkodawcy niekiedy jest konieczne. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy spadkodawca pozostawił po sobie spadek w skład którego wchodzą aktywa, chociażby w postaci nieruchomości....

Call Now Button