Umowa zbycia spadku lub udziału w spadku

Kolejnymi umowami dotyczącymi spadku są: 1) umowa zbycia spadku 2) umowa zbycia udziału w spadku. Zgodnie z przepisem art. 1051 k.c. spadkobierca może zbyć w całości lub części spadek lub udział w spadku, a więc pewną masę majątkową. Wskazany przepis nie precyzuje rodzaju czynności prawnej stanowiącej podstawę rozporządzenia co oznacza, że spadkobierca możliwość wyboru rodzaju czynności,...

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia została uregulowana w art. 1048 Kodeksu cywilnego i stanowi jedyny wyjątek od ustanowionego w art. 1047 Kodeksu cywilnego zakazu zawierania umów o spadek po osobie żyjącej.  Jest to umowa na podstawie której potencjalny spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy. Zaznaczyć należy, że zrzec się dziedziczenia...

Call Now Button