Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy jest możliwe?

0

Przyjmijmy, że dysponujesz wyrokiem, w którym Sąd ustalił wysokość alimentów na Twoje dziecko. Pojawia się więc pytanie – czy możesz żądać ich podwyższenia? Odpowiedź nie jest prosta, a  tym bardziej oczywista. Można powiedzieć, że co do zasady tak – możesz żądać podwyższenia alimentów ale to czy żądanie to będzie skuteczne zależy od kilku czynników.

Po pierwsze – aby powództwo o podwyższenie alimentów skutkowało ich określeniem przez sąd na wyższym poziomie niż dotychczasowy, musisz wykazać, że warunki (okoliczności faktyczne) na podstawie których sąd ustalił ich wysokość w poprzednim orzeczeniu uległy istotnej zmianie. Mówiąc potocznie – musisz wykazać, co istotnego zmieniło się od momenty poprzedniego ustalenia wysokości alimentów przez Sąd.

Po drugie – wskazane zmiany warunków muszą dotyczyć możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego i/lub uzasadnionych potrzeb uprawnionego.

Najlepiej zmianę warunków w zakresie możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego zobrazuje fakt podjęcia przez niego dodatkowego zatrudnienia, wzrost wynagrodzenia lub chociażby zakończenie spłaty kredytu. Co do uzasadnionych potrzeb uprawnionego, w opisywanym przypadku dziecka, jego uzasadnione potrzeby wzrastają naturalnie wraz z upływem czasu np. potrzeby dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej będą znacznie większe niż dziecka  w wieku przedszkolnym albowiem będą się wiązały z koniecznością zakupu wyprawki, niezbędnych pomocy dydaktycznych, opłaceniem korepetycji czy zajęć dodatkowych. Powodem zwiększenia uzasadnionych potrzeb uprawnionego może być również jego choroba wymagająca specjalistycznego i kosztownego leczenia.

Podkreślić należy, że nie ma zamkniętego katalogu przyczyn dla których można stwierdzić, że nastąpiła istotna zmiana warunków, o których mowa powyżej. Ważne aby okoliczności związane z funkcjonowaniem osoby uprawnionej i zobowiązanej były tego rodzaju aby prowadziły do wniosku, że zobowiązany ma możliwość uiszczania wyższych alimentów i/lub potrzeby uprawnionego się zwiększyły, a więc jego utrzymanie wiąże się z większymi wydatkami. Co ważne, powyższe zmiany warunków muszą być istotne.

Niniejszy post nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie i ma charakter wyłącznie informacyjny. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania się do informacji zamieszonych w niniejszym poście oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button