Pozew o rozwód – jakie dokumenty należy złożyć do sądu?

0

Wnosząc do sądu sprawę o rozwód należy – poza samym pozwem o rozwód – złożyć wraz z
nim następujące dokumenty:

  1. Odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał),
  2. Odpisy skrócone aktu urodzenia małoletnich dzieci (oryginał).
  3. Potwierdzenie uiszczenia stałej opłaty sądowej w kwocie 600 złotych

*jeśli nie jesteś w stanie uiścić tych kosztów wskazanych w pkt. 3 – złóż w pozwie wniosek
o zwolnienie z kosztów sądowych i załącz do pozwu dodatkowo oświadczenie o stanie
rodzinnym, majątku dochodach i źródłach utrzymania

Powyższe dokumenty należy obligatoryjnie złożyć do Sądu wraz z pozwem o rozwód, gdyż
ich brak spowoduje, że Sąd wezwie Cie do uzupełnienia braków formalnych pozwu pod
rygorem jego zwrotu.

Do pozwu możesz dołączyć również inne dokumenty, mające na celu potwierdzenie
podnoszonych przez Ciebie w jego uzasadnieniu twierdzeń tj. rachunki, zdjęcia, listy i inne
dokumenty.

Pozew należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – z których jeden zostanie złożony do akt sprawy, a drugi zostanie doręczony przez Sąd stronie pozwanej.

Jak napisać pozew o rozwód? Tego dowiesz się w kolejnym poście.


Niniejszy post nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie i ma charakter wyłącznie
informacyjny. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania się do
informacji zamieszonych w niniejszym poście oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady
prawnej, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button