Sprawa o rozwód a środki na utrzymanie

0

Podejmując decyzję o rozwodzie wiele kobiet boi się o swoją przyszłość, rzecz jednak w tym, że nie chodzi wyłącznie o wynik procesu o rozwód ale także o to, w jaki sposób ich życie będzie wyglądać w trakcie batalii sądowej…

Mowa o „batalii” ponieważ w przypadku ZGODNEGO rozwiązania małżeństwa, a zatem gdy strony porozumieją się co do wszystkich kwestii związanych z rozwodem, proces ten ogranicza się do jednego terminu rozprawy, na której Sąd wysłuchuje strony i jednego świadka, natomiast w sytuacji gdy małżonkowie nie są zgodni co do większości lub chociażby jednej kwestii rozstrzyganej w wyroku rozwodowym, musimy liczyć się z tym, że sprawa o rozwód może trwać miesiące, a nawet lata…

Przed złożeniem pozwu o rozwód warto zatem pamiętać o zawarciu w nim stosownego wniosku o przyczynianie się przez męża/żonę do zaspokajania potrzeb rodziny.

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że w trakcie procesu o rozwód (od momentu złożenia pozwu do sądu do jego prawomocnego zakończenia) małżonkowie nadal są… małżonkami. Nadal też mają względem siebie określone prawa i obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest przyczynianie się przez każdego z małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny.

 

Sąd wydając postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny określa jaką kwotę małżonek zobowiązany będzie płacił na rzecz współmałżonka. Podkreślić należy, że kwota ta nie stanowi wyłącznie zabezpieczenia potrzeb wychowania i utrzymywania dzieci stron, a jest kwotą która obejmuje „rodzinę”, a zatem zawiera w sobie nie tylko środki na utrzymanie i wychowanie dzieci stron, ale także na utrzymanie współmałżonka słabszego ekonomicznie. Tego rodzaju zabezpieczenie jest możliwe również wyłącznie względem małżonka, w sytuacji gdy strony procesu nie mają małoletnich dzieci.

Praktyka. W praktyce powyżej wskazane zabezpieczenie potrzeb rodziny stanowi określoną kwotę środków pieniężnych, którą (najczęściej) mąż płaci na rzecz żony i dziecka/dzieci, które pozostaje pod jej opieką. Mówiąc „najczęściej” wskazuje, że powyższe nie stanowi zasady a wynika z faktu, że w zdecydowanie większej ilości spraw to kobiety są w małżeństwie stroną słabszą ekonomicznie, wyczerpującą swój obowiązek dotyczący przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny poprzez osobiste starania o wychowanie dzieci i pracę we wspólnym gospodarstwie.

Wysokość wskazanej kwoty zabezpieczenia wynika z wielu czynników, m.in.: z kosztów utrzymania domu, które ponosi współmałżonek, kosztów utrzymania i wychowania dziecka a także sytuacji ekonomicznej i majątkowej każdej ze stron. Kwota ta jest określana zgodnie z zasadą, że stopa życiowa każdego z członków rodziny powinna być równa. Mówiąc inaczej, Sąd określając wysokość kwoty którą dany małżonek jest zobligowany uiszczać miesięcznie na rzecz drugiego małżonka, powinien ustalić w taki sposób, że każdy z członków rodziny będzie żył na takim samym lub zbliżonym poziomie.

Podkreślam, że każda sprawa jest inna i wynika skrupulatnej analizy, przy uwzględnieniu sytuacji faktycznej, ekonomicznej i majątkowej danej osoby i jej rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button