Testament – podstawowe informacje

0

Testament jest co do zasady dokumentem w którym spadkodawca rozrządza swoim własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament zawiera ostatnią wolę spadkodawcy.

Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem wyłącznie jednego spadkodawcy. Testament może sporządzić i odwołać wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Spadkodawcy może w każdym czasie odwołać zarówno cały testament jak i jego poszczególne postanowienia. Testament sporządzić i odwołać spadkodawca może wyłącznie osobiście.

Testament może zostać odwołany poprzez sporządzenie przez spadkodawcę nowego testamentu lub pozbawienie testamentu cech od których zależy jego ważność, jego zniszczenie bądź dokonanie w nim zmian, które będą świadczyły o woli jego odwołania.

UWAGA! Gdy spadkodawca sporządził nowy testament, nie wskazując jednocześnie, że poprzedni odwołuje – odwołaniu ulegają wyłącznie te jego postanowienia, których nie można pogodzić z tymi, które zostały wskazane w nowym testamencie. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button