Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

0

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia została uregulowana w art. 1048 Kodeksu cywilnego i stanowi jedyny wyjątek od ustanowionego w art. 1047 Kodeksu cywilnego zakazu zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. 

Jest to umowa na podstawie której potencjalny spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy. Zaznaczyć należy, że zrzec się dziedziczenia może każdy spadkobierca ustawowy a nie tylko należący do pierwszej grupy spadkobierców. Oznacza to, że po przyszłym spadkodawcy zrzec dziedziczenia może się nie tylko jego zstępny (tj. syn, córka), ale także dalszy zstępny (np. wnuk).

Pamiętać należy, że zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również  zstępnych zrzekającego się (np. jeśli córka przyszłego spadkodawcy zrzeka się dziedziczenia po nim, to odnosi się to również do jej dzieci, które w tej sytuacji nie będą dziedziczyły po swojej/im babci/dziadku na podstawie ustawy), chyba że umówiono się inaczej. „Umówienie się inaczej” oznacza, że umowa zrzeczenia się dziedziczenia może zastrzegać, iż zrzeczenie się dziedziczenie będzie odnosiło skutek wyłącznie względem zrzekającego się, a nie jego zstępnych.

Skutkiem zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia jest wyłączenie danej osoby tj. zrzekającego się od dziedziczenie ustawowego po przyszłym spadkodawcy, z którym została ona zawarta. Zrzekającego się dziedziczenia traktuje się wówczas jako osobę która nie dożyła chwili otwarcia spadku,a  zatem nie ma ona żadnych uprawnień związanych ze statusem spadkobiercy (np. prawa do zachowku).

UWAGA: Zrzekający się nie traci zdolności bycia spadkobiercą testamentowym, co oznacza, że może zostać powołany do spadku na podstawie testamentu, jak również może być uczyniony na jego rzecz w testamencie zapis, zapis windykacyjny lub polecenie.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia aby była ważna, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1048 zd. 2 k.c.).

Każda ze stron  może posłużyć się do zawarcia przedmiotowej umowy pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo powinno być pełnomocnictwem szczególnym udzielonym pod rygorem nieważności na piśmie.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia wywołuje skutki z chwilą śmierci spadkodawcy. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button