Zachowek – komu się należy?

0

Instytucja zachowku, uregulowana w Kodeksie cywilnym, ma na celu ochronę interesów majątkowych osób najbliższych dla spadkodawcy przed krzywdzącym je rozporządzeniem przez niego majątkiem na wypadek śmierci.

Zachowek stanowi wierzytelność osoby uprawnionej, której treścią jest roszczenie o zapłatę określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej ułamkowej części udziału, który przysługiwałby jej w razie dziedziczenia ustawowego. Zasadą jest, że uprawnionemu do zachowku przysługuje ½ wskazanego udziału, jednakże w sytuacji gdy uprawniony jest niezdolny do pracy lub małoletni – 2/3 wskazanego udziału.

Prawo do zachowku przysługuje zstępnym spadkodawcy, jego małżonkowi oraz rodzicom, pod warunkiem, że wskazane osoby dziedziczyłyby po spadkodawcy na podstawie ustawy. Osobie uprawnionej przysługuje prawo do zachowku o ile nie otrzymała należnej kwoty w szczególności w postaci darowizny, powołania do spadku, zapisu zwykłego lub windykacyjnego.

Zapłaty określonej kwoty z tytułu zachowku można żądać kolejno od: spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego oraz od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button