Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

1

Spadkobiercy, którzy uzyskali sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia muszą pamiętać o załatwieniu w urzędzie skarbowym formalności związanych z rozliczeniem podatku od spadku.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn pozwala na to w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. Tożsamy termin obowiązuje w sytuacji przeprowadzenia postępowania spadkowego „u notariusza”, albowiem zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Notariusz dokonuje rejestracji aktu poświadczenie dziedziczenia niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Najbliższa rodzina jest zwolniona od obowiązku uiszczenia podatku od spadków i darowizn pod warunkiem, że w wyżej wskazanym terminie 6 miesięcy zawiadomi właściwy urząd skarbowy o nabyciu spadku (na formularzu SD-Z2). Spadkodawcy nie objęci zwolnieniem muszą natomiast złożyć deklarację na formularzu SD-3 a także rozliczyć podatek w terminie miesięcznym liczonym od uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button